Poděkování

Na financování projektu Komplexní domácí péče Ezra se podílejí:

Všem donátorům z celého srdce děkujeme.