O nás

onas

Komplexní domácí péče EZRA (dále jen KDP EZRA) je nestátní zdravotnické zařízení které poskytuje registrovanou terénní sociální službu Osobní asistence. Klienti KDP EZRA mohou využívat propojenou formu zdravotní a sociální péče v přirozeném sociálním prostředí podle individuálních potřeb.

KDP EZRA patří do systému sociálních služeb, které zajišťuje Židovská obec Praha. Posláním ŽOP je mimo jiné poskytovat nebo zprostředkovat potřebným osobám služby, které jim zajistí takovou podporu a péči, kterou potřebují k důstojnému životu podle jejich individuálních potřeb se zvláštním zřetelem ke specifickým potřebám přeživších holocaustu.

Webové stránky Židovské obce Praha naleznete zde

Naše cíle

KDP EZRA poskytuje integrovanou formu sociální a zdravotní péče, jejímž cílem je:

  1. Odstranění akutní nebo déletrvající nepříznivé životní situace
  2. Podpora samostatnosti, soběstačnosti a aktivizace uživatelů služeb
  3. Podpora života uživatelů služeb ve vlastním domácím prostředí co nejdéle, jak je vzhledem k jejich celkovému stavu možné a bezpečné